Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) (ČSSZ)

Tiskopis předkládá zaměstnavatel spolu s žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat OSSZ.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme