Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2019

Tiskopis předkládá zaměstnavatel spolu s žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat OSSZ.

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) (ČSSZ)

Tiskopis předkládá zaměstnavatel spolu s žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat OSSZ.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem