Přiznání k dani silniční – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář „Přiznání k dani silniční“ je určen poplatníkům, kterým vzniká daňová povinnost na dani silniční.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář 25 5407 MFin 5407 – vzor č. 18

Daňové přiznání je povinen poplatník podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Právní úpravu vymezuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Obvyklý interaktivní formulář FS ČR letos pro poplatníky nepřipravila. Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Pokyny:

Příloha:

Další tiskopisy: