Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně – Finanční správa ČR

Formulář pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí osvobozených od daně.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Přiznání k dani z nabytí nemovité věci se podává v případě nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně dle § 6, § 7, § 8 a § 9 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dále se použije při zániku daňové povinnosti § 55 zákonného opatření. Při uplatnění nároku na osvobození a při zániku daňové povinnosti tvrdí poplatník daň ve výši 0 Kč.

Poplatníkem daně je převodce vlastnictví k nem. věci, jde-li o nabytí vlastnictví k nem. věci koupí nebo směnou, v takovém případě je nabyvatel ručitelem. Převodce a nabyvatel se však mohou výslovně ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel; v takovém případě se institut ručení neuplatní.

Formulář verze 25 5551 MFin 5551 – vzor č. 3. Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1. 11. 2016.

Pokyny:

    Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

    Doporučujeme