Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí – Finanční správa ČR

Formulář je určen pro potřeby poplatníků, kterým vznikla povinnost platit daň z nabytí nemovité věci.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Od 1. 1. 2014 nahradil nový zákon v oblasti nemovitostí předchozí zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.). Poplatníkem daně je převodce vlastnického práva k nemovité věci (dříve nemovitost) či nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Nemovitou věcí se rozumí stavba, pozemek, část inženýrské sítě nebo jednotka, ale také právo stavby či spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Formulář pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1. 11. 2016.

Formulář verze 25 5546 MFin 5546 – vzor č. 4

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Doporučujeme neotevírat interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Pokyny:

Přílohy:

Doporučujeme