Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 – Finanční správa ČR

Formulář pro podání přiznání k dani z převodu nemovitostí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář je určen poplatníkům daně z převodu nemovitostí, tj. fyzickým osobám a právnickým osobám, které úplatně převádějí vlatnictví k nemovitostem, vyměňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě a dále též fyzickým osobám nebo právnickým osobám oprávněných z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitostí darováním.

Formulář verze 25 5410 MFin 5410 – vzor č. 16

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Pokyny:

Přílohy k přiznání k dani z převodu nemovitostí:

Formuláře a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme