Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ využijí především osoby povinné k dani z přidané hodnoty.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Mezi tyto osoby patří fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost a rovněž také právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomické činnosti.

Daňová přiznání k DPH se od 1. 1. 2014 musí podávat pouze elektronicky, s výjimkou plátců DPH – fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a kteří nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

Formulář verze 25 5401 – vzor č. 24

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Pokyny:

Další tiskopisy:

Doporučujeme