Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.12.2020

Formulář verze 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 26

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Doporučujeme neotevírat interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

Pokyny:

Další tiskopisy

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 – 25 5405/D vzor č. 3

Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů – 25 5516 vzor č. 12

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – 25 5405b vzor č. 2

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob – 25 5466 vzor č. 18

Přílohy k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020:

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) – 25 5405/P1 vzor č. 16

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 – výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) – 25 5405/P2 vzor č. 16

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) – 25 5405/P3 vzor č. 16

Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí – 25 5405a vzor č. 3

Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů – 25 5405/P6 vzor č. 2