Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Formulář verze 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 28

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Elektronické formuláře jsou dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Pokyny:

Další tiskopisy:

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob – 25 5466 vzor č. 18

Přílohy k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob:

Doporučujeme