Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 27

Obvyklý interaktivní formulář FS ČR letos pro poplatníky nepřipravila. Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Pokyny:

Další tiskopisy

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2021

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob – 25 5466 vzor č. 18

interaktivní formulář

Přílohy k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021: