Přiznání k dani z příjmů právnických osob – Finanční správa ČR (FS ČR)

Formulář je určen poplatníkům daně z příjmů právnických osob. Poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5404 MFin 5404 – vzor č. 32

Obvyklý interaktivní formulář FS ČR letos pro poplatníky nepřipravila. Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz

Pokyny:

Další tiskopisy:

Vyúčování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 25 5466 vzor č. 18 – interaktivní formulář