Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků

Formulář „Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků“ slouží osobám, kterým vznikla povinnost spotřební daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Ta vzniká dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci. Plátcem je právnická nebo fyzická osoba, která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, uvádí je do volného daňového oběhu, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně.

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy, kde je možné vyplnit ho také online prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Doporučujeme