Prohlášení o sklizni – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Každoroční povinnost producentů hroznů. Nutné podání na ÚKZÚZ.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015