Prohlášení odpovědného zástupce

Formulář „Prohlášení odpovědného zástupce“ je přílohou k Jednotnému registračnímu formulaři (JRF).

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Prohlášení odpovědného zástupce – MPO POZ – vzor č. 04 (082417)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Formulář v interaktivní podobě naleznete na Portálu veřejné správy.

Související formulář:

Doporučujeme