Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky – MPSV

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě a příspěvek na bydlení k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Na prohlášení musí být uvedena každá ze společně posuzovaných osob, která v příslušném rozhodném období neměla kromě rodičovského příspěvku, zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě ani jeden z příjmů rozhodných pro přiznání výše uvedených dávek. Jedno prohlášení přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme