Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta – Česká advokátní komora

Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta.

Instituce
Česká advokátní komora
Platnost formuláře od
01.09.2014

Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.