Protokol o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami je povinen deklarovat jejich množství i v případě, že nepřesáhne limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií č.224/2015 Sb.

Protokol o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami je povinen deklarovat jejich množství i v případě, že nepřesáhne limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií č.224/2015 Sb.

Seznam příloh
Protokol o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií
Pravidelné novinky e-mailem