Protokol o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami je povinen deklarovat jejich množství i v případě, že nepřesáhne limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Problematika prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je garantována Ministerstvem životního prostředí. Základním právním předpisem, pro tuto problematiku je zákon o prevenci závažných havárií. Zákon provádí příslušný předpis Evropské unie (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III).

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Doporučujeme