Protokol o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém je nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami je povinen deklarovat jejich množství i v případě, že nepřesáhne limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií č.224/2015 Sb.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2015