Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a k vydávání dokladů na množitelské porosty.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je možné vyplnit také elektronicky. Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Doporučujeme