Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a k vydávání dokladů na množitelské porosty.

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a k vydávání dokladů na množitelské porosty.

Formulář je možné vyplnit také elektronicky. Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů
Pravidelné novinky e-mailem