Registr zvířat v cirkusu či zvířat k vystoupení a registr míst konání cirkusu či vystoupení se zvířaty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Provozovatel cirkusu musí předložit krajské veterinární správě Státní veterinární správy seznam zvířat, která má v cirkusu a krajská veterinární správa mu vydá rejstřík "cirkusových zvířat". Stejná povinnost platí i v případě míst konání představení cirkusu na území ČR, kdy krajská veterinární správa vydá restřík míst konání představení cirkusu pro uvedené období.

Registr zvířat v cirkusu či zvířat k vystoupení a registr míst konání cirkusu či vystoupení se zvířaty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Provozovatel cirkusu musí předložit krajské veterinární správě Státní veterinární správy seznam zvířat, která má v cirkusu a krajská veterinární správa mu vydá rejstřík „cirkusových zvířat“. Stejná povinnost platí i v případě míst konání představení cirkusu na území ČR, kdy krajská veterinární správa vydá restřík míst konání představení cirkusu pro uvedené období.

Seznam příloh
zzform-mze-registr-zvirat-v-cirkusu-ci-zvirat-k-vystoupeni
Registr zvířat v cirkusu či zvířat k vystoupení a registr míst konání cirkusu či vystoupení se zvířaty
Pravidelné novinky e-mailem