Roční plán pro monitorování emisí – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

V Ročním plánu pro monitorování emisí provozovatel zařízení zařazeného v EU ETS uvede, jakým způsobem bude monitorovat a vykazovat emise ze svého zařízení. Vyplněný formulář MP je přílohou povolení k emisím skleníkových plynů.

Roční plán pro monitorování emisí – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

V Ročním plánu pro monitorování emisí provozovatel zařízení zařazeného v EU ETS uvede, jakým způsobem bude monitorovat a vykazovat emise ze svého zařízení. Vyplněný formulář MP je přílohou povolení k emisím skleníkových plynů.Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
zzform-mzp-rocni-plan-monitorovani-emisi
Pravidelné novinky e-mailem