Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb A (MZ) 1-01 – (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Doporučujeme