Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách L (MZ) 4-01 (ÚZIS ČR)

Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči v nemocnicích a psychiatrických nemocnicích/léčebnách.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Interaktivní formulář lze vyplnit prostřednictvím aplikace Centrální úložiště výkazů.

Doporučujeme