Roční výkaz emisí provozovatele letadel – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

V Ročním výkazu emisí provozovatel uvede, jaké emise skleníkových plynů za daný kalendářní rok vykazuje, a vyplní požadované výpočtové hodnoty. Pro stanovení emisí postupuje podle Ročního plánu pro monitorování emisí. Roční výkaz emisí se odevzdává vždy nejpozději k 15. březnu za předchozí kalendářní rok spolu s ověřovací zprávou.

Roční výkaz emisí provozovatele letadel – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

V Ročním výkazu emisí provozovatel uvede, jaké emise skleníkových plynů za daný kalendářní rok vykazuje, a vyplní požadované výpočtové hodnoty. Pro stanovení emisí postupuje podle Ročního plánu pro monitorování emisí. Roční výkaz emisí se odevzdává vždy nejpozději k 15. březnu za předchozí kalendářní rok spolu s ověřovací zprávou.Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Roční výkaz emisí provozovatele letadel
Pravidelné novinky e-mailem