Roční výkaz emisí provozovatele letadel – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

V Ročním výkazu emisí provozovatel uvede, jaké emise skleníkových plynů za daný kalendářní rok vykazuje, a vyplní požadované výpočtové hodnoty. Pro stanovení emisí postupuje podle Ročního plánu pro monitorování emisí. Roční výkaz emisí se odevzdává vždy nejpozději k 15. březnu za předchozí kalendářní rok spolu s ověřovací zprávou.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.