Roční výkaz o divadlech – Ministerstvo kultury

Získání údajů o divadlech.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků.

Z pověření Ministerstva kultury zajišťuje statistiky za oblast kultury Národní informační a poradenské středisko (NIPOS).

Doporučujeme