Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla – statistika MPO

Výkaz slouží k získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávek elekřiny, tepla, energetických plynů a jejich vyrbraných technicko-ekonomických ukazatelích.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.01.2019
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriíchFormulář ENG5-01-2019

Doporučujeme