Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla – statistika MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.01.2019

Výkaz slouží k získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávek elekřiny, tepla, energetických plynů a jejich vyrbraných technicko-ekonomických ukazatelích.

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla – statistika MPO

Výkaz slouží k získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávek elekřiny, tepla, energetických plynů a jejich vyrbraných technicko-ekonomických ukazatelích.Formulář ENG5-01-2019

Seznam příloh
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla – statistika MPO
Pravidelné novinky e-mailem