Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti pro Ministerstvo kultury

Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury).

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Z pověření Ministerstva kultury zajišťuje statistiky za oblast kultury Národní informační a poradenské středisko (NIPOS).

Doporučujeme