Roční výkaz o muzeích a galeriích – Ministerstvo kultury

Získání údajů o muzeích a galeriích.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské skupiny pro muzejní statistiku.

Z pověření Ministerstva kultury zajišťuje statistiky za oblast kultury Národní informační a poradenské středisko (NIPOS).

Doporučujeme