Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím – Ministerstvo kultury

Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Z pověření Ministerstva kultury zajišťuje statistiky za oblast kultury Národní informační a poradenské středisko (NIPOS).

Doporučujeme