Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 3-01 (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Doporučujeme