Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 2-01 (ÚZIS ČR)

Instituce:
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 2-01 (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Pravidelné novinky e-mailem