Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Povaha a náplň vlastní výzkumně vývojové činnosti. Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků podle státního občanství. Počet nově zaměstnaných výzkumných a technických pracovníků.

Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje (výzkum a vývoj prováděný na zakázku a platby za výzkum a vývoj v podobě tzv. finančních transferů). Požadované ukazatele jsou zjišťovány podle místa provádění výzkumné a vývojové činnosti dle klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01)

Doporučujeme