Roční výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech (Opce 1-01)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Další formuláře v kategoriích

Identifikace cenného papíru, na který se opce nebo warrant vztahuje, průměrná reálná hodnota opce, warrantu, údaje o počtech a změnách stavu opcí, warrantů.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Roční výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech (Opce 1-01)

Doporučujeme