Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování E (MZ) 4-01 (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Doporučujeme