Roční výkaz ocelářského průmyslu – statistika MPO

Formulář se podává k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu a pro potřeby mezinárodního srovnání.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.01.2019

Formulář Ocel1-01-2019

Doporučujeme