Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Výrobci elektrozařízení formulářem hlásí plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok.

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů (MŽP)

Výrobci elektrozařízení formulářem hlásí plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem