Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů (MŽP)

Výrobci elektrozařízení formulářem hlásí plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme