Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Výrobci baterií a akumulátorů formulářem hlásí množství uvedených baterií a akumulátorů na trh, množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů a způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi a akumulátory.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme