Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Povinné osoby v oblasti zpětného odběru pneumatik formulářem hlásí množství uvedených pneumatik na trh, množství zpětně odebraných pneumatik a způsob nakládání se zpětně odebranými pneumatikami.

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Povinné osoby v oblasti zpětného odběru pneumatik formulářem hlásí množství uvedených pneumatik na trh, množství zpětně odebraných pneumatik a způsob nakládání se zpětně odebranými pneumatikami.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem