Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o zpracování autovraků (MŽP)

Výrobci či akreditovaní zástupci výrobců dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích tímto formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich smluvních zařízení a způsob využití odpadů. Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Hlášení se provádí pouze elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme