Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o zpracování autovraků (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Výrobci či akreditovaní zástupci výrobců dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích tímto formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich smluvních zařízení a způsob využití odpadů. Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP.

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o zpracování autovraků (MŽP)

Výrobci či akreditovaní zástupci výrobců dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích tímto formulářem hlásí množství zpracovaných autovraků v jejich smluvních zařízení a způsob využití odpadů. Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP.

Hlášení se provádí pouze elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem