Sdělení o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikovém převedení cizince – MPSV

Formulář Sdělení o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání či vnitropodnikovém převedení cizince.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jehož základě byli zaměstnanci zahraniční firmy vysláni do ČR k výkonu práce, vyplňuje formulář, kterým informuje příslušnou KrP ÚP ČR, že zahraniční občan – cizinec – nenastoupil, ukončil nebo předčasně ukončil zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikového převedení.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme