Sdělení o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince (MPSV)

Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jehož základě byli zaměstnanci zahraniční firmy vysláni do ČR k výkonu práce, vyplňuje formulář, kterým informuje příslušnou KrP ÚP ČR, že zahraniční občan – cizinec – nenastoupil, ukončil nebo předčasně ukončil zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikového převedení.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.