Seznam nezletilých dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – MPSV

Příloha k Žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Seznam nezletilých dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti zákonného zástupce v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné, za daný měsíc.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme