Souhrnný přehled Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Instituce:
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Souhrnný přehled Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Seznam příloh
Souhrnný přehled Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Pravidelné novinky e-mailem