Soupis fyzické inventury jaderných materiálů (SÚJB)

Hlášení výsledku provedené fyzické inventury jaderných materiálů.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.