Společný vstupní doklad při dovozu guarové gumy z Indie – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Využívá se k oznámení zásilek předem u komodit, u kterých je tato povinnost stanovena přímo použitelnými předpisy EU.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář obsažený v příloze II  nařízení Komise (ES) č. 669/2009.

Doporučujeme