Společný vstupní doklad při dovozu krmiv a potravin ze třetích zemí – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář se využívá k oznámení zásilek předem u komodit, u kterých je tato povinnost stanovena přímo použitelnými předpisy EU.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Formulář obsažený v příloze II  nařízení Komise (ES) č. 669/2009.

Doporučujeme