Strukturovaný rozpočet projektu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Rozpočet pro předkládaný projekt rozvojové spolupráce ve formátu Excel.

Instituce
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
Platnost formuláře od
01.11.2017Formulář a další informace naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Doporučujeme