Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy – statistika pro MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Plynárenská statistika: Příloha č. 22 - Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy (§ 3 odst. 2)

Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy - statistika pro MPO

Plynárenská statistika: Příloha č. 22 – Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy (§ 3 odst. 2)Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

Seznam příloh
Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy - statistika pro MPO
Pravidelné novinky e-mailem