Technický dotazník k žádosti o registraci odrůdy, o udělení ochranných práv k odrůdě (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Technický dotazník je povinná příloha žádosti k přihlášce odrůdy k ochraně práv nebo k žádosti o registraci odrůdy. Poskytuje informace důležité pro zařazení odrůd do technických zkoušek potřebných pro registraci a udělení ochranných práv.

Technický dotazník k žádosti o registraci odrůdy, o udělení ochranných práv k odrůdě (ÚKZÚZ)

Technický dotazník je povinná příloha žádosti k přihlášce odrůdy k ochraně práv nebo k žádosti o registraci odrůdy. Poskytuje informace důležité pro zařazení odrůd do technických zkoušek potřebných pro registraci a udělení ochranných práv.

Další informace naleznete na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Pravidelné novinky e-mailem