Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku (MPO)

Formulář obsahuje základní údaje o žadateli, údaje o investiční akci a údaje k investiční pobídce.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Údaje slouží ministerstvu, dotčeným orgánům a určené organizaci k posouzení předpokladů splnění podmínek dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Doporučujeme