Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku (MPO)

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář obsahuje základní údaje o žadateli, údaje o investiční akci a údaje k investiční pobídce, které slouží ministerstvu, dotčeným orgánům a určené organizaci k posouzení předpokladů splnění podmínek dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku (MPO)

Formulář obsahuje základní údaje o žadateli, údaje o investiční akci a údaje k investiční pobídce, které slouží ministerstvu, dotčeným orgánům a určené organizaci k posouzení předpokladů splnění podmínek dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Seznam příloh
Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
Pravidelné novinky e-mailem