Údaje o dopravci odpadů – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Dopravci odpadů zasílají údaje o své činnosti prostřednictvím formuláře.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.