Údaje o prodeji pohonných hmot na čerpacích stanicích pro účely jejich evidence – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Všichni provozovatelé čerpacích stanic jsou povinni každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jimi prodaných v předchozím kalendářním roce.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.01.2019
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriíchPrávní předpis: Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)v platném znění + vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) v platném znění.

Doporučujeme