Údaje o registrovaném zdroji ionizujícího záření (SÚJB)

Příloha registračního formuláře A1 – údaje o zdroji ionizujícího záření.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme