Ustanovení osoby odpovědné za radiační ochranu registranta (SÚJB)

Příloha registračního formuláře A1 – Doklad o ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta a její písemný souhlas s tímto ustanovením.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme