Žádost o uznání odborné kvalifikace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od:
04.03.2011

Uznání odborné kvalifikace.

Žádost o uznání odborné kvalifikace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Uznání odborné kvalifikace.

Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost. Žádost by měla být předložena příslušnému uznávacímu orgánu (viz Databáze regulovaných profesí).

Další související odkazy a informace naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pravidelné novinky e-mailem