Žádost o uznání odborné kvalifikace z členského státu Evropské unie, EHP nebo Švýcarska (MŠMT)

Formulář žádosti pro uznání odborné kvalifikace.

Instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost. Žádost by měla být předložena příslušnému uznávacímu orgánu (viz Databáze regulovaných profesí).

Další související odkazy a informace naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

English version of the form is included in the downloadable document.

Doporučujeme